Vật tư cắt mẫu

Vật tư cắt mẫu

Vật tư cắt mẫu

0 Sản phẩm Xem giỏ hàng
Vật tư cắt mẫu Tìm thấy 2 sản phẩm
 • Đĩa Cắt ABRASIVE BLADE, NON-FERROUS, 12IN [305MM]

  Đĩa Cắt ABRASIVE BLADE, NON-FERROUS, 12IN [305MM]

  Hãng sản xuất: BUEHLER
  Mã sản phẩm: 103012P
  Mô tả ngắn:
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.079 in [2 mm]
  DIMENSIONS 12 in [305 mm]
  PRODUCT FAMILY Resin Bonded
  QTY/EA 10
  Nội dung tóm tắt:
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.079 in [2 mm]
  DIMENSIONS 12 in [305 mm]
  PRODUCT FAMILY Resin Bonded
  QTY/EA 10
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/12/2017
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.079 in [2 mm]
  DIMENSIONS 12 in [305 mm]
  PRODUCT FAMILY Resin Bonded
  QTY/EA 10
  Tư vấn bán hàng: 037.987.0010
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Đĩa Cắt Abrasive Blade, Non-Ferrous, 14in [356mm],

  Đĩa Cắt Abrasive Blade, Non-Ferrous, 14in [356mm],

  Hãng sản xuất: BUEHLER
  Mã sản phẩm: 104350010
  Mô tả ngắn:
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.106 in [2.7 mm]
  DIMENSIONS 14 in [356 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Nội dung tóm tắt:
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.106 in [2.7 mm]
  DIMENSIONS 14 in [356 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 22/02/2018
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.106 in [2.7 mm]
  DIMENSIONS 14 in [356 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Tư vấn bán hàng: 037.987.0010
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Đĩa Cắt Abrasive Blade, Non-Ferrous, 14in [356mm],

  Đĩa Cắt Abrasive Blade, Non-Ferrous, 14in [356mm],

  Hãng sản xuất: BUEHLER
  Mã sản phẩm: 104350010
  Mô tả ngắn:
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.106 in [2.7 mm]
  DIMENSIONS 14 in [356 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Nội dung tóm tắt:
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.106 in [2.7 mm]
  DIMENSIONS 14 in [356 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/12/2017
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.106 in [2.7 mm]
  DIMENSIONS 14 in [356 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Tư vấn bán hàng: 037.987.0010
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Đĩa Cắt ABRASIVE BLADE, DUCTILE MATERIALS, 10IN [254MM]

  Đĩa Cắt ABRASIVE BLADE, DUCTILE MATERIALS, 10IN [254MM]

  Mã sản phẩm: 104245010
  Mô tả ngắn:
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.063 in [1.6 mm]
  DIMENSIONS 10 in [254 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Nội dung tóm tắt:
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.063 in [1.6 mm]
  DIMENSIONS 10 in [254 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/12/2017
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.063 in [1.6 mm]
  DIMENSIONS 10 in [254 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Tư vấn bán hàng: 037.987.0010
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Đĩa Cắt ABRASIVE BLADE, DUCTILE MATERIALS, 9IN [230MM]

  Đĩa Cắt ABRASIVE BLADE, DUCTILE MATERIALS, 9IN [230MM]

  Hãng sản xuất: BUEHLER
  Mã sản phẩm: 104145010
  Mô tả ngắn:
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.063 in [1.6 mm]
  DIMENSIONS 9 in [230 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Nội dung tóm tắt:
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.063 in [1.6 mm]
  DIMENSIONS 9 in [230 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/12/2017
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.063 in [1.6 mm]
  DIMENSIONS 9 in [230 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Tư vấn bán hàng: 037.987.0010
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Đĩa Cắt ABRASIVE BLADE, HRC35-50, 14IN [356MM]

  Đĩa Cắt ABRASIVE BLADE, HRC35-50, 14IN [356MM]

  Hãng sản xuất: BUEHLER
  Mã sản phẩm: 124316010
  Mô tả ngắn:
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.106 in [2.7 mm]
  DIMENSIONS 14 in [356 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Nội dung tóm tắt:
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.106 in [2.7 mm]
  DIMENSIONS 14 in [356 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/12/2017
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.106 in [2.7 mm]
  DIMENSIONS 14 in [356 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Tư vấn bán hàng: 037.987.0010
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Đĩa cắt ABRASIVE BLADE, HRC15-35, 10IN [254MM

  Đĩa cắt ABRASIVE BLADE, HRC15-35, 10IN [254MM

  Hãng sản xuất: BUEHLER
  Mã sản phẩm: 104220010
  Mô tả ngắn:
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.07 in [1.8 mm]
  DIMENSIONS 10 in [254 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Nội dung tóm tắt:
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.07 in [1.8 mm]
  DIMENSIONS 10 in [254 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 27/12/2017
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.07 in [1.8 mm]
  DIMENSIONS 10 in [254 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Tư vấn bán hàng: 037.987.0010
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Đĩa Cắt ABRASIVE BLADE, SUPERALLOY, HRC15-50, 14IN [356MM]

  Đĩa Cắt ABRASIVE BLADE, SUPERALLOY, HRC15-50, 14IN [356MM]

  Hãng sản xuất: BUEHLER
  Mô tả ngắn:
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.063 in [1.6 mm]
  DIMENSIONS 14 in [356 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Nội dung tóm tắt:
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.063 in [1.6 mm]
  DIMENSIONS 14 in [356 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 27/12/2017
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.063 in [1.6 mm]
  DIMENSIONS 14 in [356 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Tư vấn bán hàng: 037.987.0010
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Đĩa cắt ABRASIVE BLADE,HRC15-35, 12IN [305MM],

  Đĩa cắt ABRASIVE BLADE,HRC15-35, 12IN [305MM],

  Hãng sản xuất: BUEHLER
  Mô tả ngắn:
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.106 in [2.7 mm]
  DIMENSIONS 12 in [305 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Nội dung tóm tắt:
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.106 in [2.7 mm]
  DIMENSIONS 12 in [305 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 27/12/2017
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.106 in [2.7 mm]
  DIMENSIONS 12 in [305 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Tư vấn bán hàng: 037.987.0010
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Đĩa Cắt ABRASIVE BLADE, HRC35-50, 10IN [254MM]

  Đĩa Cắt ABRASIVE BLADE, HRC35-50, 10IN [254MM]

  Hãng sản xuất: BUEHLER
  Mã sản phẩm: 104216010
  Mô tả ngắn:
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.07 in [1.8 mm]
  DIMENSIONS 10 in [254 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Nội dung tóm tắt:
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.07 in [1.8 mm]
  DIMENSIONS 10 in [254 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/12/2017
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.07 in [1.8 mm]
  DIMENSIONS 10 in [254 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Tư vấn bán hàng: 037.987.0010
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Đĩa Cắt Abrasive Blade, HRC35-50, 14in

  Đĩa Cắt Abrasive Blade, HRC35-50, 14in

  Hãng sản xuất: BUEHLER
  Mã sản phẩm: 124316010
  Mô tả ngắn:
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.106 in [2.7 mm]
  DIMENSIONS 14 in [356 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Nội dung tóm tắt:
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.106 in [2.7 mm]
  DIMENSIONS 14 in [356 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/12/2017
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.106 in [2.7 mm]
  DIMENSIONS 14 in [356 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Tư vấn bán hàng: 037.987.0010
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Đĩa Cắt ABRASIVE BLADE, HRC35-50, 14IN [356MM],

  Đĩa Cắt ABRASIVE BLADE, HRC35-50, 14IN [356MM],

  Hãng sản xuất: BUEHLER
  Mã sản phẩm: 124316010
  Mô tả ngắn:
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.106 in [2.7 mm]
  DIMENSIONS 14 in [356 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Nội dung tóm tắt:
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.106 in [2.7 mm]
  DIMENSIONS 14 in [356 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/12/2017
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.106 in [2.7 mm]
  DIMENSIONS 14 in [356 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Tư vấn bán hàng: 037.987.0010
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Đĩa Cắt ABRASIVE BLADE, HRC50-60, 12IN [305MM],

  Đĩa Cắt ABRASIVE BLADE, HRC50-60, 12IN [305MM],

  Hãng sản xuất: BUEHLER
  Mã sản phẩm: 104412010
  Mô tả ngắn:
  RBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.106 in [2.7 mm]
  DIMENSIONS 12 in [305 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Nội dung tóm tắt:
  RBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.106 in [2.7 mm]
  DIMENSIONS 12 in [305 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/12/2017
  RBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.106 in [2.7 mm]
  DIMENSIONS 12 in [305 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Tư vấn bán hàng: 037.987.0010
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Đĩa Cắt ABRASIVE BLADE, HRC50-60, 14IN [356MM],

  Đĩa Cắt ABRASIVE BLADE, HRC50-60, 14IN [356MM],

  Hãng sản xuất: BUEHLER
  Mã sản phẩm: 104312010
  Mô tả ngắn:
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.114 in [2.9 mm]
  DIMENSIONS 14 in [356 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Nội dung tóm tắt:
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.114 in [2.9 mm]
  DIMENSIONS 14 in [356 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/12/2017
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.114 in [2.9 mm]
  DIMENSIONS 14 in [356 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Tư vấn bán hàng: 037.987.0010
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Đĩa Cắt Abrasive Blade, HRC50-60, 9in [230mm]

  Đĩa Cắt Abrasive Blade, HRC50-60, 9in [230mm]

  Hãng sản xuất: BUEHLER
  Mã sản phẩm: 104112010
  Mô tả ngắn:
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.07 in [1.8 mm]
  DIMENSIONS 9 in [230 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Nội dung tóm tắt:
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.07 in [1.8 mm]
  DIMENSIONS 9 in [230 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 28/12/2017
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.07 in [1.8 mm]
  DIMENSIONS 9 in [230 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Tư vấn bán hàng: 037.987.0010
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Đĩa cắt vật liệu có độ cứng > HRC60, 12IN [305MM]

  Đĩa cắt vật liệu có độ cứng > HRC60, 12IN [305MM]

  Hãng sản xuất: BUEHLER
  Mã sản phẩm: 124110010
  Mô tả ngắn:
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.106 in [2.7 mm]
  DIMENSIONS 12 in [305 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Nội dung tóm tắt:
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.106 in [2.7 mm]
  DIMENSIONS 12 in [305 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Số lượng: 1
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 03/02/2016
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.106 in [2.7 mm]
  DIMENSIONS 12 in [305 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Tư vấn bán hàng: 037.987.0010
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Đĩa Cắt ABRASIVE BLADE, >HRC50, 12IN [305MM]

  Đĩa Cắt ABRASIVE BLADE, >HRC50, 12IN [305MM]

  Hãng sản xuất: BUEHLER
  Mã sản phẩm: 124410010
  Mô tả ngắn:
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.106 in [2.7 mm]
  DIMENSIONS 12 in [305 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Nội dung tóm tắt:
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.106 in [2.7 mm]
  DIMENSIONS 12 in [305 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 27/12/2017
  ARBOR SIZE 1.25 in [31.75 mm]
  BLADE THICKNESS 0.106 in [2.7 mm]
  DIMENSIONS 12 in [305 mm]
  PRODUCT FAMILY Rubber Bonded
  QTY/EA 10
  Tư vấn bán hàng: 037.987.0010
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Đĩa cắt vật liệu có độ cứng >HRC50, 10IN [254MM]

  Đĩa cắt vật liệu có độ cứng >HRC50, 10IN [254MM]

  Hãng sản xuất: BUEHLER
  Mã sản phẩm: 104210010
  Mô tả ngắn:

  Đĩa cắt vật liệu có độ cứng >HRC50, 10IN [254MM]

  Nội dung tóm tắt:

  Đĩa cắt vật liệu có độ cứng >HRC50, 10IN [254MM]

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 27/12/2017

  Đĩa cắt vật liệu có độ cứng >HRC50, 10IN [254MM]

  Tư vấn bán hàng: 037.987.0010
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
Hỗ trợ trực tuyến
Technical sales
Mr.Tú
0379870010
Đăng ký nhận thông tin khuyễn mại
Thông tin của bạn được giữ kín tuyệt đối, và có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Đăng ký ngay để nhận nhiều ưu đãi hơn.
Kết nối với chúng tôi

THÔNG TIN LIÊN HỆ

THANH TOÁN

© 2000-2017 VNTSC Vietnam. All rights reserved.

Thiết kế bởi vntsc.vn